top of page

 

חברה משפחתית מגלמת בתוכה גם בעיתיות של ניהול עסק מסחרי וגם בעיתיות בשל מערכות היחסים המשפחתיות הטעונות והמורכבות

 

מרבית העסקים המשפחתיים (75%) אינם שורדים את המעבר מדור לדור.

 

הצלחה היא תוצאה של תכנון מחושב - שילוב נכון של עסקים ויחסים משפחתיים.

 

חברת דן אברהמי  תכנון עסקי בע"מ מתמחה בעבודה עם עסקים משפחתיים מזה למעלה  מ - 20 שנים 

ובמסגרת פעילותה:

 

  • תכנון מערך התפקידים בעסק תוך מתן פתרונות לכל מגוון היחסים המשפחתיים.

  • שיתוף כל בני המשפחה הרלוונטיים בתהליך קבלת החלטות מקצועי וממצה.

  • ניסוח מקצועי של כל ההחלטות והדרכים ליישומן באופן שלא תופרע פעילות העסק וסוגיות שנידונו
    לא יחזרו לנקודת המוצא.

  • ביצוע הפרדה בין פונקציות הניהול והסמכויות, לבין חלוקת רווחי העסק על בסיס החזקת המניות בו.

bottom of page