top of page

אובליגו... פריים... הוצאות מימון... ריבית משתנה... מסגרת אשראי...

 

אם השפה הבנקאית גורמת לך בלבול וכאב ראש - תן לנו לדבר עם הבנקאי שלך בשפה שלו.

הבנקים מהווים חמצן לעסקים שלנו: הם אמצעי אשראי עיקרי במרבית העסקים בישראל.

 

ניהול היחסים עם הבנק דורש תשומת לב מיוחדת ומקצועיות והקשר עם הבנק נמשך גם לאחר קבלת אשראי למימון הפעילות העסקית שלך,עם בחינה ושוטפת של מקורות המימון שהבנק מעמיד לרשותך וניסיון להוזילם בכל דרך אפשרית.

 

הצלחה היא תוצאה של תכנון מחושב - בחירה נכונה של בנק ואמצעי מימון.

 

חברת דן אברהמי תכנון עסקי בע"מ מתמחה בייצוג עסקים מול המערכת הבנקאית.

 

הפעילות כוללת:

  • ניתוח צרכי האשראי של העסק שלך. והוזלת עלויות האשראי

  • איתור תכניות מימון, המתאימות לאופי הפעילות של העסק ויכולתו הפיננסית.

  • קשר קבוע ומתמיד עם מנהל הבנק שלך, שיניב יתרונות מקסימליים עבורך.

  • תכנון מדויק של הלוואות המתאימות ליכולת ולצרכי העסק.

bottom of page