top of page

עלויות תפעול... תזרים מזומנים... מרכזי רווח... מידע פיננסי עיסקי און ליין... איתור מגמות...

 

מערכת מידע עסקי מתקדמת, הינה אחד מכלי הניהול החשובים להצלחתו של העסק שלך.

קבלת החלטות נכונה בארגון חייבת להתבסס על תזרים מזומנים, איתור מרכזי רווח ואיתור מידי של שינויים.

 

הצלחה היא תוצאה של תכנון מחושב - שימוש נכון במשאבי המידע העסקי.

 

חברת דן אברהמי בע"מ מתמחה בהקמה ובתפעול מערכות מידע עסקיות המאפשרות לך:

 

שליטה - עסק מסודר שבו המידע זורם באופן שוטף ומדויק, משדר רצינות כלפי לקוחות, ספקים ועובדים

ומאפשר איתור תקלות, מניעת גניבות וייעול משמעותי.

 

תכנון וניתוח - זמינות נתונים עסקיים, מדויקים ואמינים, מאפשר אבחון מהיר של מגמות ושינויים והתאמת

המערכת בכל נקודת זמן.

 

איתור מוקדם - מניעה של כשלים בתפקוד הארגון.

 

מערכת מידע חכמה תספק לך, כמנהל, באופן שוטף, דו"חות שונים אשר יאפשרו לך בחינה של יתרונות

וחסרונות בהחלטות עסקיות ואיתור הזדמנויות וסיכונים.

bottom of page