top of page

תכניות עסקיות... גיוס משקיעים... מיזוגים... רכישות...

 

כל פירמה עסקית עוברת שלבים ותקופות שונות במהלך חייה.

שינויים ארגוניים, מעבר לתחומי פעילות חדשים או הרחבת הפעילויות הקיימות, מצריכים חשיבה מקצועית ויצירתית בתחומי התפעול, השיווק והמימון.

 

הצלחה היא תוצאה של תכנון מחושב - קבלת החלטות נכונות, וביצוען במועד המתאים.

 

חברת דן אברהמי תכנון עסקי בע"מ, מציעה לך ליווי מקצועי שוטף, כדי לחזק אותך ואת הארגון שלך

בכל שלב ובכל פרויקט, הן בנושאים השוטפים והן במהלכים עסקיים מיוחדים, כמו לדוגמא:

 

  • גיוס משקיעים לשם התרחבות והוספת תחומי פעילות חדשים.

  • ניהול מו"מ עם רוכשים או מוכרים.

  • בניית תכניות עסקיות.

  • יוזמות חדשות ובחינת כיווני פעילות חדשים.

  • פתרונות יצירתיים לבעיות שאינן במהלך השוטף של העסק.

bottom of page